กุลทรัพย์ ซัก อบ รีด หจก.
KULTHAP LAUNDRY SERVICE LTD., PART.